Uzman doktorlarımız sizi bekliyor! Tedavinize hemen başlayalım!

Bonding

Dental Bonding

Dental Bonding

İşlem yapılacak dişler üzerinde aşındırma yapmadan kompozit dolgu materyallerinin, bonding ajanları kullanılarak dişe uygulanması ile yapılmaktadır. Dental bonding sistemi dişler arası boşlukları kapatmada, dişlerde oluşan çürüklerde ve kırık diş restorasyonlarında estetik sonuçlar elde etmemize olanak sağlar.

Dental bonding sistemi ile dişlerde bulunan küçük çapraşıklık, renklenme ve yapısal bozuklukları tamir edebilmekteyiz. Ayrıca, dental bonding sistemi ile yapılan tüm restorasyonların en büyük avantajı tek seansta bitirilebilmeleridir.

Dental Bonding Nasıl Yapılır ?

Restoratif diş tedavilerinde bonding işlemleri en sık uygulanmaktadır. Dişlerde renk, şekil ve yapısal bozuklukları tedavi etmek için görsel ve fiziksel olarak dişlere en yakın malzemeler olan kompozit rezinler kullanılır. Bonding işlemi yapılacak bir dişte öncelikle küçük düzeltmeler ve gerekli görüldüğü takdirde minimal aşındırmalar yapılarak dişler işleme hazır hale getirilir. Ardından kompozitlerin dişlere bağlanmasını güçlendirmek için pürüzlendirme işlemleri yapılır ve adeziv bonding ajanları uygulanıp kompozit materyalleri, tabakalama tekniği ve bir heykeltraş hassasiyeti ile işlenerek dişlere istenilen şekil kazandırılır. Son aşamada ise yapılan restorasyonlar cilalanarak doğal parlaklık elde edilir. Yoğun çay, kahve ve sigara kullanılan durumlarda restorasyonlarda küçük renklenmeler oluşabilmekle birlikte belirli aralıklarla yapılan kontrol seanslarında bu renklenmeler kolayca giderilebilmektedir.